آیین نامه های دکتری

 

آیین-نامه-آموزشی-Pdf word

آیین نامه-آموزشی ۹۵ به بعد Word

آیین-نامه تهسیلات-آموزشی-پژوهشی برای دانشجویان ممتاز  Pdf word

ضوابط تدوین پایا‌ن‌نامة کارشناسی ارشد/رسالة دکتری دانشگاه گیلانPdf Word

تاریخ برگزاری آزمون جامع و دفاع از پروپوزال دوره دکتری word

صورتجلسه دفاع دکتری(جدید) Pdf Word

دستورالعمل تحویل پایان نامه Pdf Word

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور Pdf

شیوه‌نامة ارزیابی جامعِ دانشجویان دکتری ورودی ۹۵ و بعد از آن Word