امور پژوهشی

نقشه سایت

همایش ها و سمینارهای برگزار شده در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱-چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، سوم و چهارم اسفند ۱۳۷۹ دانشگاه گیلان

۲- نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر، شهریور ۱۳۸۳ دانشگاه گیلان

۳-سمینار هم اندیشی  استعداد یابی در ورزش ، ۶ تیر ۱۳۸۶، دانشگاه گیلان

_هفته پژوهش سال 1393

– هفته پژوهش سال ۱۳۹۴

-هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

سخنرانی های علمی دانشکده ۱۳۹۵

سخنرانی های علمی دانشکده ۱۳۹۶