وبینار علمی طراحی برنامه های تغذیه و کنترل وزن بمناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.