بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد زمان و مکان برگزاری آزمون عملی رشته تحصیلی نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد زمان و مکان برگزاری آزمون عملی رشته تحصیلی نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی


اطلاعیه سازمان سنجش در مورد زمان و مکان برگزاری آزمون عملی رشته تحصیلی نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی