بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی

اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی


اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی

اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد « تیر و مرداد ماه 1395 » کاروان ورزشی دختران: 46 نفر کاروان ورزشی پسران: 54 نفر آروزی موفقیت و سربلندی برای کاروان ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان را خواستاریم. 100                                                           دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی