بستن
FA EN AR RU FR

اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی

اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی


اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی

اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد « تیر و مرداد ماه 1395 » کاروان ورزشی دختران: 46 نفر کاروان ورزشی پسران: 54 نفر آروزی موفقیت و سربلندی برای کاروان ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان را خواستاریم. 100                                                           دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی