بستن
FA EN AR RU FR

آغاز مسابقات کاروان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر

آغاز مسابقات کاروان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر


آغاز مسابقات کاروان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر

آغاز مسابقات کاروان دانشگاه گیلان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر با حضور شش تیم بسکتبال،فوتسال،تنیس روی میز،شنا، دوومیدانی و تکواندو با 46 ورزشکار،مربی و سرپرست GU1 GU4