بستن
FA EN AR RU FR

انتقال اداره تربیت بدنی به سایت اصلی دانشگاه

انتقال اداره تربیت بدنی به سایت اصلی دانشگاه


انتقال اداره تربیت بدنی به سایت اصلی دانشگاه

قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی بدین وسیله به اطلاع همکاران دانشگاهی می رساند با توجه به انتقال اداره تربیت بدنی به سایت اصلی دانشگاه واقع در محل سالن های فجر، متقاضیان استفاده از امکانات ورزشی  برای دریافت کارت ورود به ژیمنازیوم و استخر دانشگاه می توانند در ساعات اداری به آقای فاتحی مراجعه نمایند. اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه