بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتقال اداره تربیت بدنی به سایت اصلی دانشگاه

انتقال اداره تربیت بدنی به سایت اصلی دانشگاه


انتقال اداره تربیت بدنی به سایت اصلی دانشگاه

قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی بدین وسیله به اطلاع همکاران دانشگاهی می رساند با توجه به انتقال اداره تربیت بدنی به سایت اصلی دانشگاه واقع در محل سالن های فجر، متقاضیان استفاده از امکانات ورزشی  برای دریافت کارت ورود به ژیمنازیوم و استخر دانشگاه می توانند در ساعات اداری به آقای فاتحی مراجعه نمایند. اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه