بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین دانشجوی خارجی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با درجه عالی فارغ التحصیل شد

اولین دانشجوی خارجی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با درجه عالی فارغ التحصیل شد


اولین دانشجوی خارجی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با درجه عالی فارغ التحصیل شد

دفاعیه فراس حسینو اولین دانشجوی دکتری خارجی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ 8/12/90 تحت عنوان « اثر دو الگوی مقاومتی هرمی مسطح و دوگانه بر شاخص های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان جوان فوتبال» در سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی برگزار شد.    

این پژوهش با هدف بررسی اثر تمرینات مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی مسطح و دوگانه بر شاخص­های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان جوان در لیگ برتر سوریه انجام گرفت تا اثر تمرینات جدید بر میزان آمادگی این بازیکنان مشخص شده و با تمرینات روتین و مورد استفاده در تیم­های باشگاهی سوریه مقایسه شود.

آقای حسینو در پژوهش خود زیر نظر دکتر حمید محبی و دکتر فرهاد رحمانی نیا به عنوان اساتید راهنما و دکتر ارسلان دمیرچی به عنوان استاد مشاور به این نتیجه رسید که استفاده از تمرین مقاومتی بدون توجه به الگوی باردهی می­تواند توان هوازی، توان بی­هوازی، قدرت عضلانی و حجم عضلات را در بازیکنان فوتبال لیگ برتر سوریه به طور چشم­گیری افزایش دهد. این نتایج در مقایسه با تمرینات سنتی مورد استفاده در لیگ سوریه بدست آمد. علاوه بر این، میزان توسعه این فاکتورها در تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی مسطح تا حدودی بیشتر از تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی دوگانه بود. این گروه تحقیقی، در نهایت پیشنهاد کرده­اند که استفاده از تمرینات نوین در برنامه آماده سازی بازیکنان فوتبال در لیگ سوریه می­تواند باعث ارتقاء عوامل آمادگی جسمانی این بازیکنان در مقایسه با تمرینات قبلی شود لذا توصیه اکید کرده­اند که مربیان رویکرد جدید در برنامه ریزی تمرینی برای بازیکنان مورد استفاده قرار دهند.

آقای فراس حسینو با دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری و ارائه چند مقاله مستخرج از رساله خود با درجه عالی فارغ التحصیل شد.

شایان ذکر است دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال 82 تا کنون اقدام به پذیرش دانشجویان دکتری در دو گرایش فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی نموده است.