بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه فعالیتهای ورزشی دانشجویان پسر

برنامه فعالیتهای ورزشی دانشجویان پسر


برنامه فعالیتهای ورزشی دانشجویان پسر

            برنامه فعالیتهای ورزشی دانشجویان پسر

به اطلاع دانشجویان محترم  می رساند  فعالیت رشته های  ورزشـی ذیل در بخش پسران  از تاریخ 4/7/94آغاز میگردد. از عموم دانشجویان علاقه مند به شرکت در تمرینات این رشته ها دعوت به عمل می آید در ساعات فوق برنامه به مربیان مربوطه مراجعه نمایند.
ردیف رشته ورزشی مربی زمان مکان
1 بسکتبال آقای آمیغ شنبه ها   و  دو شنبه ها 20-18 سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی
2 والیبال آقای اسدی شنبه ها   و  دو شنبه ها 20-18 سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی
3 کشتی آقای بهبودی شنبه ها   و  دو شنبه ها 20-18 سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی
4 کاراته آقای سراجی شنبه ها   و  دو شنبه ها 20-18 سالن ورزشی  دانشکده تربیت بدنی
5 تنیس روی میز آقای صفاتیان شنبه ها   و  دو شنبه ها 20-18 سالن شماره2  دانشکده تربیت بدنی
6 جودو آقای قاسمی شنبه ها   و  دو شنبه ها 20-18 سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی
7 تکواندو ------ شنبه ها   و  دو شنبه ها 20-18 سالن شماره2  دانشکده تربیت بدنی
8 هندبال آقای جوربنیان شنبه ها   و  دو شنبه ها 22-20 سالن شماره 1 فجرپردیس دانشگاه
9 فوتسال تفریحی - روزهای زوج 20-18 سالن شماره 1 فجرپردیس دانشگاه
آموزشی آقای رضایی یکشنبه ها   و  سه شنبه ها 20-18 سالن شماره 1 فجرپردیس دانشگاه
10 دوومیدانی آقای محمدی شنبه ها   و  دو شنبه ها 20-18 سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی
11 شنا آقای پوریا شنبه ها   و  دو شنبه ها 19:30-18 استخر سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی
12 فوتبال آقای شمسی شنبه ها   و  دو شنبه ها 19:30-18 زمین چمن دانشکده
13 فوتسال ارشد و دکتری ----- چهارشنبه 20-18 سالن شماره 1فجر پردیس دانشگاه
14 ورزش های تفریحی --------- پنجشنبه و جمعه 22-16 سالن شماره 1 فجر پردیس دانشگاه
                                                      

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه گیلان

اداره تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه