بستن
FA EN AR RU FR

برنامه فعالیت های ورزشی پسران

برنامه فعالیت های ورزشی پسران


برنامه فعالیت های ورزشی پسران

                                                                        برنامه فعالیتهای ورزشی دانشجویان پسر به اطلاع دانشجویان محترم  می رساند  فعالیت رشته های  ورزشـی ذیل در بخش پسران  از تاریخ  95/7/4 آغاز میگردد. از عموم دانشجویان علاقه مند به شرکت در تمرینات این رشته ها دعوت به عمل می آید در ساعات فوق برنامه به مربیان مربوطه مراجعه نمایند. برنامه فعالیت ورزشی پسران