بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل 93

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل 93


برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل 93

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل 93 دانشکده زمان: روز سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 16/00 الی ۱۹ مکان: تالار استاد معین دانشکده تربیت بدنی و علوم روزشی روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی