بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل 93

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل 93


برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل 93

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل 93 دانشکده زمان: روز سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 16/00 الی ۱۹ مکان: تالار استاد معین دانشکده تربیت بدنی و علوم روزشی روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی