بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری سخنرانی در دانشکده

برگزاری سخنرانی در دانشکده


برگزاری سخنرانی در دانشکده

به نام خدا سخنران دکتر پریسا صداقتی عنوان سخنرانی "شاخص های آنتروپومتری موثر در کنترل پاسچر" 12:00 روز دوشنبه 97/10/3 مکان : تالار استاد معین دانشکده روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی