بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه علمی در دانشکده

برگزاری کارگاه علمی در دانشکده


برگزاری کارگاه علمی در دانشکده

به نام خدا

کارگاه علمی

سندرم های کمربند شانه ای

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مدرس :

پدرام محمودیان

دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

تاریخ برگزاری : یکشنبه 96/11/29

زمان برگزاری :10 صبح

محل برگزاری: تالار معین - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی