بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کارگاه علمی در دانشکده

برگزاری کارگاه علمی در دانشکده


برگزاری کارگاه علمی در دانشکده

به نام خدا

کارگاه علمی

سندرم های کمربند شانه ای

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مدرس :

پدرام محمودیان

دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

تاریخ برگزاری : یکشنبه 96/11/29

زمان برگزاری :10 صبح

محل برگزاری: تالار معین - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی