بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کلاس دفاع مقدس ویژه کارکنان دانشکده

برگزاری کلاس دفاع مقدس ویژه کارکنان دانشکده


برگزاری کلاس دفاع مقدس ویژه کارکنان دانشکده

به نام خدا به اطلاع همکاران گرامی دانشکده می رساند که: کلاس حضوری دفاع مقدس در تاریخ های 96/2/13، 96/2/20 و 96/2/27، ساعت 8/15-9/45 در تالار استاد معین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می گردد.   آموزش کارکنان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی