بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ برگزاری مسابقات هندبال پسران

تاریخ برگزاری مسابقات هندبال پسران


تاریخ برگزاری مسابقات هندبال پسران

 

بسمه تعالی

  مسابقات هندبال دانشجویی پسر منطقه 8 کشور از تاریخ 88/9/24 الی 88/9/28 با شرکت دانشگاه های بین المللی امام خمینی (ره) ، منابع طبیعی گرگان و مازندران به تعداد 50 نفر در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان برگزار می گردد.