بستن
FA EN AR RU FR

تعطیلی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در روز 3 اسفند

تعطیلی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در روز 3 اسفند


تعطیلی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در روز 3 اسفند

به اطلاع همکاران گرانقدر می رساند کلیه فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهران در روز سه شنبه 3 اسفند ماه تعطیل است. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی