بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

آدرس کیلومتر 7 جاده رشت - تهران ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان  کدپستی : 43653-41998         صندوق پستی: 1438-41635  تلفن : 33690685-013              دورنگار : 33690675-013