بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت نام عضویت انجمن علمی دانشکده

ثبت نام عضویت انجمن علمی دانشکده


 

ثبت نام عضویت انجمن علمی دانشکده

قابل توجه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دفتر انجمن‌های علمی دانشکده در سال تحصیلی جدید از بین دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های مختلف تربیت بدنی، جهت عضویت در انجمن‌های علمی تخصصی

دانشکده ثبت‌نام بعمل می‌آورد.

تاریخ ثبت نام:20 مهرماه 98 لغایت 1 آبان ماه 98

جهت ثبت نام با شماره 09138683688 (فدایی) تماس گرفته ویا در روزهای زوج از ساعت 8 الی 10

به دفتر انجمن علمی دانشکده (جنب تالار معین) مراجعه فرمایید.

انجمن علمی تربیت بدنی ویژه (ورزش سازگارانه)

انجمن علمی حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

انجمن علمی تغذیه، ورزش و تندرستی

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

انجمن علمی حرکات اصلاحی

انجمن علمی مدیریت ورزشی