بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه دفاعیه از رساله آقای رستگار حسینی برگزار شد.

جلسه دفاعیه از رساله آقای رستگار حسینی برگزار شد.


جلسه دفاعیه از رساله آقای رستگار حسینی برگزار شد.

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رستگار حسینی با عنوان" تأثیر تمرین هوازی و مکمل­دهی ویتامین D برگیرنده­ فعال­کننده تکثیر پراکسی­زوم­ گاما (PPARγ)، مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و چربی احشایی در موش­های صحرایی اوارکتومی شده مبتلا به سندروم متابولیک ″ در روز دوشنبه مورخ 19/11/۱۳۹۴ در سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با استقبال قابل توجهی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد. این رساله با راهنمایی آقای دکتر ارسلان دمیرچی و مشاوره خانم دکتر پروین بابایی انجام شده بود و توسط داوران آقای دکتر عبدالرسول سبحانی(داور خارجی) و آقایان دکتر حمید محبی و دکتر فرهاد رحمانی نیا (داوران داخلی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه نیز آقای دکتر جواد مهربانی بود. رساله مذکور با هدف تأثیر تمرین هوازی و مکمل­دهی ویتامین D با دوزهای مختلف بر بیان ژن گیرنده­ فعال­کننده تکثیر پراکسی­زوم­ گاما (PPARγ)، مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و چربی احشایی در موش­های صحرایی اوارکتومی شده مبتلا به سندروم متابولیک انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و چربی احشایی در گروه‌های تمرینی همراه با مکمل­دهی ویتامین D در دوزهای بالا و متوسط با میزان بیان ژن PPARγ نسبتاً در ارتباط است. رابطه مستقیمی بین فعالیت ورزشی و افزایش سطح سرمی ویتامین D با افزایش بیان ژن PPARγ در مطالعه حاضر مشاهده شد. با در نظر گرفتن رابطه متقابل این گیرنده هسته­ای در ژنوم می­توان نتیجه­گیری کرد که بهبود شاخص­های سندروم متابولیک به احتمال زیاد از طریق افزایش بیان ژن PPARγ صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر افزایش سطح سرمی ویتامین D از یک سو با افزایش گیرنده­های هسته­ای PPARγ (فعال­سازی این گیرنده باعث افزایش بیان ژن­های کد کننده پروتئین­های دخیل در اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد و عضلات و نیز مهار بیان ژن­های دخیل در سنتز آن­ها)، سبب کاهش وزن بدن، چربی احشایی و کاهش مقاومت به انسولینی و از سوی دیگر، ویتامین D با افزایش بیان ژن پراکسی زوم گاما به طور غیرمستقیم فعالیت گیرنده­های لیپوپروتئین با چگالی پایین را در کبد بهبود بخشیده و موجب کاهش سطح سرمی تری گلیسیرید و افزایش در لیپوپروتئین با چگالی بالا می­گردد. هر چند جهت اثبات این مطلب پیشنهاد می­گردد از آنتاگونسیت­های اختصاصی PPARγ در مطالعات آینده استفاده گردد. علاوه بر این نتايج مطالعه حيوانی حاضر می­تواند راهگشای مطالعات انسانی بعدی در این زمینه باشد.   این رساله با درجه عالی مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت و تاکنون دو مقاله علمی - پژوهشی با عناوین زیر چاپ گردیده است.
  • اثر تعاملی تمرین هوازي و دوزهاي مختلف ویتامین D تزریقی بر وزن بدن، چربی احشایی و دریافت غذا در موش هاي ماده نژاد ویستار، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک؛ مهر 1394؛ 33-24.
  • The interaction effects of aerobic exercise training and vitamin D supplementation on plasma lipid profiles and insulin resistance in ovariectomized rats; J. Exerc. Nutr. Biochem; 2015; 19(3): 173-182.
2 3 4 5 6