بستن
FA EN AR RU FR CHI

دعوت دانشجویان پسر دانشگاه گیلان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال یونیوسیاد دانشجویان جهان 2017

دعوت دانشجویان پسر دانشگاه گیلان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال یونیوسیاد دانشجویان جهان 2017


دعوت دانشجویان پسر دانشگاه گیلان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال یونیوسیاد دانشجویان جهان 2017

به نام خدا دعوت دانشجویان پسر دانشگاه گیلان مازیار نوری، ایرج رستمی و نظام الدین قزلی را به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال دانشجویان دانشگاههای اعزامی به بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجويان جهان 2017 را تبریک عرض می نماییم.   روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی