بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از رساله دکتری خانم آمنه پوررحیم قورقچی

دفاع از رساله دکتری خانم آمنه پوررحیم قورقچی


دفاع از رساله دکتری خانم آمنه پوررحیم قورقچی

به نام خدا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه گیلان

جلسه دفاع از رساله دکتری

اثر تعاملی تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی و استروژن درمانی جایگزینی بر میزان چربی احشایی، پروفایل چربی خون، سطح سرمی امنتین-1 و مقاومت انسولینی و رابطه بین آنها در موش صحرایی اوارکتومی شده

استاد راهنما

دکتر ارسلان دمیرچی

استاد مشاور:

دکتر پروین بابایی

دانشجو:

آمنه پوررحیم قورقچی

تاریخ: چهارشنبه 15/7/94

 ساعت: 11:30 صبح

مکان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه گیلان