بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه آقای بهمن رفیع زاده

دفاع از پایان نامه آقای بهمن رفیع زاده


دفاع از پایان نامه آقای بهمن رفیع زاده

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش فیزیولوژی ورزشی

مقایسه برخی شاخص های تندرستی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار مقطع متوسطه غرب گیلان

                               ارائه دهنده

                              بهمن رفیع زاده

                              استاد راهنما

                               دکتر بهمن میرزایی

زمان: ساعت 9 صبح  یک شنبه مورخ 95/4/13 مكان:  سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی