بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان صالح نژاد لنگرودی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان صالح نژاد لنگرودی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان صالح نژاد لنگرودی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه مدیریت  ورزشی بررسی رضایتمندی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور استان گیلان از کیفیت خدمات آموزشی

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                آرمان صالح نژاد لنگرودی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر رحیم رمضانی نژاد

زمان: ساعت 11صبح یک شنبه مورخ 95/6/21 مكان:  کلاس شماره 1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی