بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید میر فلاح نصیری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید میر فلاح نصیری


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید میر فلاح نصیری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشي

طراحی استراتژی کاراته استان گیلان با تحلیل SWOT

ارائه دهنده

سید امید میرفلاح نصیری

استاد راهنما

دکتر رحیم رمضانی نژاد

                          زمان          ساعت  00/12 ظهر روز سه شنبه   مورخ   24/06/94

                           مکان       سالن سمیناردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی