بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رسول بیاتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رسول بیاتی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رسول بیاتی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

                                      تاثیر 12 هفته برنامه گرم کردن اختصاصی کشتی +Wrestling بر تعادل پویا و نمرات غربالگری حرکت عملکردی کشتی­ گیران نوجوان

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                 رسول بیاتی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                         دکتر علی شمسی

                    زمان: ساعت 9/00 صبح روز   شنبه مورخ 96/10/16 مكان:  تالار استاد معین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی