بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رسول بیاتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رسول بیاتی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رسول بیاتی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

                                      تاثیر 12 هفته برنامه گرم کردن اختصاصی کشتی +Wrestling بر تعادل پویا و نمرات غربالگری حرکت عملکردی کشتی­ گیران نوجوان

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                 رسول بیاتی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                         دکتر علی شمسی

                    زمان: ساعت 9/00 صبح روز   شنبه مورخ 96/10/16 مكان:  تالار استاد معین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی