بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زرواندخت موذن زاده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زرواندخت موذن زاده


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زرواندخت موذن زاده

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

برتاثیر فعالیت ورزشی تناوبی و موسیقی منتخب ورزشی بر سطوح هورمونی بتااندورفین، لاکتات، احساس شادی و آستانه و ادراک درد در زنان فعال

                               ارائه دهنده

                               زرواندخت موذن زاده

                              استاد راهنما

                               دکتر  حمید محبی

زمان: ساعت 12 ظهر روز یک شنبه مورخ 94/12/16 مكان:  سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی