بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده مائده پژمان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده مائده پژمان


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده مائده پژمان

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

                                           بررسی قدرت و استقامت عضلات تنه و ارتباط آنها با میزان قوس های ستون فقرات، تیلت لگن و طول عضلات منتخب لگن و ران در افراد با و بدون نقص تنه

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                               سیده مائده پژمان

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر علی اصغر نورسته

                    زمان: ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 96/12/22 مكان: کلاس 5 دانشکده