بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علی معینی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علی معینی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علی معینی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه فیزیولوژی ورزشی اثر مکمل ترکیبی CGT (کراتین، گلوتامین و تورین) بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی به فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                علی معینی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر فرهاد رحمانی نیا

زمان: ساعت 11 صبح سه شنبه مورخ 95/11/5 مكان:  سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی