بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علی معینی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علی معینی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علی معینی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه فیزیولوژی ورزشی اثر مکمل ترکیبی CGT (کراتین، گلوتامین و تورین) بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی به فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                علی معینی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر فرهاد رحمانی نیا

زمان: ساعت 11 صبح سه شنبه مورخ 95/11/5 مكان:  سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی