بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عیسی خالقی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عیسی خالقی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عیسی خالقی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه فیزیولوژی ورزشی

اثر مکمل یاری کوتاه مدت ملاتونین بر عملکرد جسمانی، فیزیولوژیکی و سطوح بزاقی ملاتونین در مردان جوان تمرین کرده متعاقب محرومیت از خواب شبانه

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                          عیسی خالقی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر فرهاد رحمانی نیا

                    زمان: ساعت 11/30 صبح یکشنبه مورخ 97/6/25 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی