بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین همایش ملی تخصصی گرایش های تربیت بدنی

دومین همایش ملی تخصصی گرایش های تربیت بدنی


دومین همایش ملی تخصصی گرایش های تربیت بدنی

دومین همایش ملی تخصصی گرایش های تربیت بدنی

محورهای همایش:

-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

-بیومکانیک ورزشی

-فناوری ورزشی

-رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی

-فیزیولوژی ورزشی

-مدیریت ورزشی

 از علاقمندان تقاضا می شود برای اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه نمایند.