بستن
FA EN AR RU FR

دومین همایش ملی تخصصی گرایش های تربیت بدنی

دومین همایش ملی تخصصی گرایش های تربیت بدنی


دومین همایش ملی تخصصی گرایش های تربیت بدنی

دومین همایش ملی تخصصی گرایش های تربیت بدنی

محورهای همایش:

-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

-بیومکانیک ورزشی

-فناوری ورزشی

-رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی

-فیزیولوژی ورزشی

-مدیریت ورزشی

 از علاقمندان تقاضا می شود برای اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه نمایند.