بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی از مجموعه ژورنال کلاب های علمی دانشکده

سخنرانی از مجموعه ژورنال کلاب های علمی دانشکده


سخنرانی از مجموعه ژورنال کلاب های علمی دانشکده

به نام خدا سخنــرانــی علمــی با عنــوان: «فعالیت بدنی برای معلولین با ضایعات نخاعی » با ارائـــــه دکتر علی اصغر نورسته روز دوشنبه مورخ 96/11/30 ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ در تالار استاد معین دانشکده برگزار می گردد. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی