بستن
FA EN AR RU FR

سخنرانی از مجموعه ژورنال کلاب های علمی دانشکده

سخنرانی از مجموعه ژورنال کلاب های علمی دانشکده


سخنرانی از مجموعه ژورنال کلاب های علمی دانشکده

به نام خدا سخنــرانــی علمــی با عنــوان: «فعالیت بدنی برای معلولین با ضایعات نخاعی » با ارائـــــه دکتر علی اصغر نورسته روز دوشنبه مورخ 96/11/30 ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ در تالار استاد معین دانشکده برگزار می گردد. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی