بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی علمی95/2/21

سخنرانی علمی95/2/21


سخنرانی علمی95/2/21

به اطلاع می رساند سخنرانی علمی با عنوان: راهبردهای تمرین ورزشی و محدودیت کالری در چاقی با تکیه بر تغییرات هیستولوژیک و التهابی با ارائه دکتر پیام سعیدی روز سه شنبه مورخ 95/2/21 از ساعت 11:30 لغایت 13 در تالار استاد معین برگزار می گردد. معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده