بستن
FA EN AR RU FR

شماره جدید نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد

شماره جدید نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد


شماره جدید نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد

شماره جدید نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد شماره اول(بهار و تابستان 1393) از جلدچهارم دوفصلنامه علمی -پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد. این نشریه به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره دارای درجه علمی - پژوهشی است.

مجموعه عناوین این شماره از فصلنامه:

اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ

      محمدرضا فدائی چافی، فرهاد رحمانی نیا، حمید محبی، سید محسن مداح......................................................................... 1

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موشهای نر مقاوم به انسولین

      الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی‌رضا صفرزاده، فاطمه رودباری.......................................... 15

تأثیر تغییرات ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن 

علی‌رضا صفرزاده، فهیمه شفیعی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی........................................................................................... 27

افزایش مشابه بیان ژنPGC-1α در عضله نعلی رتهای نر سالم در پی تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین هوازی

 مطهره حاجتی مدارایی، محمدرضا کردی، عباسعلی گایینی، وحید حدیدی........................................................................ 39

اثر 8 هفته تمرین شدید هوازی بر پروتئین متصل به اسید چرب بافت چربی در مردان چاق میان‌سال

      مهرزاد مقدسی، فریبا حسینی، احسان بهرامی آبدهگاه، نجمه عبدالله پور، سید علی حسینی......................................... 49

مقایسه مکمل سازی حاد کربوهیدرات و الکارنیتین بر زمان واماندگی فعالیت فزاینده و تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری مردان ورزشکار دانشگاهی

      وحید ساری صراف، رامین امیرساسان، عسگر ایران‌پور................................................................................................................. 59

اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بی‌هوازی مردان فعال

      ناهید بیژه، سعید رمضانی، بابی سان عسکری، اسرا عسکری...................................................................................................... 69

 علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اختصاصی مجله به آدرس :

/http://jme.guilan.ac.ir

 نسبت به دریافت Pdf  مقالات منتشر شده و ارسال مقالات تخصصی خود اقدام نمایند.

 این مجله همچنین در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa  نمایه می گردد   .