بستن
FA EN AR RU FR CHI

شماره جدید نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد

شماره جدید نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد


شماره جدید نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد

شماره اول(بهار و تابستان ۱۳۹4) از جلد پنجم دوفصلنامه علمی -پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی منتشر شد. این نشریه به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ ۹/۳/۹۱ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره دارای درجه علمی – پژوهشی است. مجموعه عناوین این شماره از فصلنامه:  اثر ال‌آرژنین بر استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش نر ویستار معصومه کاظمی، سید محمد مرندی، احمد موحیان عطار، حسین محمدیان، حمیدرضا شریفی جبلی ..............................................1 پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم ناهید بیژه، حسن فرجی، بابی سان عسگری، اسرا عسگری، سعید رمضانی................................................................................................11 تأثیر 12 هفته تمرین اینتروال شدید بر سطوح پلاسمایی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان چاق مبتلا به بیماری کبد چرب رضا رضایی شیرازی ............................................... ................................................................................................................................................25 اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک کاظم رنجبر، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری            ......................................................................................................37 اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در پسران چاق و دارای اضافه ‌وزن غیرفعال علیرضا پاآهو، وحید تأدیبی، ناصر بهپور             ............................................................................................................................................................47 اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی نسرین رمضانی، احمد عبدی، حسن حاجی .......................................................................................................................................................61 آثار زمان برگزاری مسابقه در روز بر میزان هماچوری، پروتئینوری و بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار امیرعباس منظمی، زینب محمدی، رحمان سوری ...........................................................................................................................................73 علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اختصاصی مجله به آدرس : /http://jme.guilan.ac.ir نسبت به دریافت Pdf  مقالات منتشر شده و ارسال مقالات تخصصی خود اقدام نمایند. این مجله همچنین در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa  نمایه می گردد .