بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه گیلان

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه گیلان


قابل توجه همکاران محترم دانشگاه گیلان

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه گیلان به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاهی می رساند، فعالیت های فوق برنامه ورزشی به غیر از ( استخر ) در روز جمعه مورخ 29/08/94 به علت برگزاری امتحان عملی، تعطـیـل اعلام می گردد .                                                                               اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه                                                              دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان