بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه گیلان

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه گیلان


قابل توجه همکاران محترم دانشگاه گیلان

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه گیلان به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاهی می رساند، فعالیت های فوق برنامه ورزشی به غیر از ( استخر ) در روز جمعه مورخ 29/08/94 به علت برگزاری امتحان عملی، تعطـیـل اعلام می گردد .                                                                               اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه                                                              دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان