بستن
FA EN AR RU FR

قهرمانی تیم جودو دانشجویان پسر دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه 8 کشور

قهرمانی تیم جودو دانشجویان پسر دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه 8 کشور


قهرمانی تیم جودو دانشجویان پسر دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه 8 کشور

                                                                     بسمه تعالی

قهرمانی تیم جودو دانشجویان دانشگاه گیلان در مسابقات  دانشجویان منطقه 8 کشور

مطابق تقویم  ورزشی دبیر خانه منطقه 8 کشور مسابقات قهرمـانی منطقه در رشته جودو دانشجویــــان پسر دانشگاه های منطقه 8  کشور بین تیم های  جودوی  دانشگاه های گیلان  ، اردبیل و  زنجان به میزبـانی دانشگاه گیلان در تاریخ 27/9/90 در محل سالن ورزشی یادگار امام ره رشت  برگزار گردید .  و در پایان تیم  جودوی دانشگاه گیلان  موفق شد به عنوان قهرمانی مسابقات دست یابد و جواز حضور در یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور را اخذ نماید .

نتایج انفرادی و نفرات برتر عبارتند از :

1-  وزن 60 کیلو آقای محمد  رهبر از دانشگاه گیلان    مقام اول.

2-  وزن 66 کیلو آقای باقری از دانشگاه اردبیل  مقام اول. و آقای فیروزی از دانشگاه  زنجان  مقام دوم.  3-  وزن 73 کیلو آقای  جباری از دانشگاه اردبیل  مقام اول و آقای نجاتی از دانشگاه  زنجان  مقام دوم.

4-  وزن 81 کیلو آقای  محمد رضا سروری از دانشگاه گیلان  مقام اول و آقای بهبودی از دانشگاه اردبیل  مقام دوم و آقای کامرانی از دانشگاه  زنجان  مقام سوم .

 5- وزن 90 کیلوآقای افشار ازدانشگاه زنجان مقام اول و آقای  بابک غریبی از دانشگاه گیلان  مقام دوم.

6- وزن 100 کیلو آقای رضوان  نصیری از دانشگاه گیلان    مقام اول.

7-وزن 100 + کیلو آقای  حامد حسنلو از دانشگاه گیلان    مقام اول .

ودر مجموع تیمی ، تیم جودوی دانشجویان دانشگاه گیلان به مقام اول و دانشگاه اردبیل به مقام دوم و دانشگاه زنجان به مقام سوم دست یافتند .