بستن
FA EN AR RU FR

قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و کسب مقام سومی تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران

قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و کسب مقام سومی تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران


قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و کسب مقام سومی تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران

جناب آقای دکتر میرزایی استاد محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و کسب مقام سومی  تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران را در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان به جنابعالی و جامعه ورزشی ایران تبریک عرض می نماییم.            ریاست، اساتید و کارکنان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی