بستن
FA EN AR RU FR

مدیر جدید گروه مدیریت ورزشی منصوب شد

مدیر جدید گروه مدیریت ورزشی منصوب شد


مدیر جدید گروه مدیریت ورزشی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رییس محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و طی حکمی از سوی رئیس محترم دانشگاه گیلان، جناب آقای دکتر رحیم رمضانی نژاد،  به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان منصوب شدند. شایان ذکر است پیش از ایشان دکتر نوشین بنار مسئولیت این گروه را بر عهده داشت.

امید است با اتکال به خداوند متعال، همفکری و همکاری سایر اعضاء، در جهت خدمت به جامعه دانشگاهی و پیشبرد اهداف دانشکده موفق و مؤید باشند.

                                                                                                                                                                                               روابط عمومی دانشکده