بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم افتتاحییه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی - دانشگاه فردوسی مشهد

مراسم افتتاحییه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی - دانشگاه فردوسی مشهد


مراسم افتتاحییه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی - دانشگاه فردوسی مشهد

      29 مراسم افتتاحییه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی - دانشگاه فردوسی مشهد مراسم افتتاحیه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور از ساعت 20:30 روز سه شنبه دوازدهم مرداد نود و پنج  در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور با حضور 3500 ورزشکار از 115 دانشگاه در 10 رشته از 12 تا 19 مرداد به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی