بستن
FA EN AR RU FR CHI

مصاحبه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت مرحله اول آزمون دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی سال 95 برگزار شد.

مصاحبه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت مرحله اول آزمون دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی سال 95 برگزار شد.


مصاحبه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت مرحله اول آزمون دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی سال 95 برگزار شد.

 
مصاحبه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت مرحله اول آزمون تخصصی 1395 برای رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (روزانه) در روز یکشنبه 19اخرداد ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد. IMG_3558 روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی