بستن
FA EN AR RU FR CHI

نایب قهرمانی تیم شنای پسران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور

نایب قهرمانی تیم شنای پسران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور


نایب قهرمانی تیم شنای پسران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور

به نام خدا

تیم شنای پسران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور به مقام نایب قهرمانی رسید.این مسابقات در تاریخ ۲4 بهمن ۱۳۹۶ در دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل برگزار شد. اسامی تیم: علی شهبازی، محمدامین صباغی، محمد باقری، محمد مویدی، نوید پرتانیان، نیما غلامی، محمدامین میردامادی، میلاد خداویردی سرپرست و مربي: امیر تیرافکن