بستن
FA EN AR RU FR CHI

نتایج انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان گیلان (حوزه تربیت بدنی)

نتایج انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان گیلان (حوزه تربیت بدنی)


نتایج انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان گیلان (حوزه تربیت بدنی)

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی دانشگاه گیلان از ساعت ۹ صبح ۱۳۹۷/۲/۲۵ آغاز و تا ساعت ۵ عصر در ۷ حوزه اخذ رای الکترونیکی (کلیه دانشکده ها و خوابگاه های میرزاکوچک و بنت الهدی)  برگزار گردید.  پس از اتمام ساعت انتخابات ، کمیته نظارت بر انتخابات پس از تشکیل جلسه متعاقب پایان یافتن زمان اخذ رای و بررسی تمامی موارد و جوانب رتبه بندی و آرای مندرج در جداول ذیل را تایید نمودند.