بستن
FA EN AR RU FR

نتایج مسابقات ورزشی پنجمین المپیاد ورزشی حاشیه دریای خزر

نتایج مسابقات ورزشی پنجمین المپیاد ورزشی حاشیه دریای خزر


نتایج مسابقات ورزشی پنجمین المپیاد ورزشی حاشیه دریای خزر

نتایج مسابقات ورزشی پنجمین المپیاد ورزشی حاشیه دریای خزر

(89/3/7لغایت12/3/89)

مکان: داغستان روسیه

مینی فوتبال: (مدال برنز)

احمد اخوان- عماد شکوهی- ناصر عمودی- محمدرضا آقاجانی- هشام رستمی- علی شمسی

مربی: امیررضایی

تنیس روی میز پسران (تیمی) : مدال نقره

محمدباقر مقصودی- کامران طیبی- محمد اسلامی                   مربی: علی صفاتیان

تنیس روی میز (انفرادی) : مدال طلا

محمد باقر مقصودی

تنیس روی میز دختران (تیمی) : مدال برنز

آمنه اسلامی- زهرا سعیدی- یاسمن رمضانی

دوومیدانی (پسران)

دوی 100 متر (مدال طلا): میثم رضی

دوی 200 متر (مدال نقره) : میثم رضی

دوی 100× 4 متر (مدال نقره) : میثم رضی- ستار قنبرپور- رضا کاوری- دارا رحمتیار

دو و میدانی(دختران)

دوی 100 متر (مدال برنز): سمیه مهربان

دوی 200 متر (مدال برنز): سمیه مهربان

پرش طول (مدال طلا): فاطمه رضاپور

دوی 800 متر (مدال برنز): فاطمه فریدی

دوی 100 × 4 متر (مدال برنز):

سمیه مهربان- فاطمه رضاپور- سحر صفری- آزاده حسن زاده                   مربی: سمیه مهربان

شطرنج (دختران)

(هاله گلی پور- مارال ابراهیم پور- مهرنوش زوار موسوی)                      مربی: افسانه محمد علیزاده

تیمی: مدال طلا

انفرادی: مهرنوش زوار موسوی (مدال طلا)

تکواندو (دختران):             (یک نفر شرکت کننده از دانشگاه گیلان)

ساناز پرتوی

کشتی (پسران):                 (یک نفر شرکت کننده از گیلان)

نوید لطفی (مدال برنز)        مربی: عبدالمطلب بهبودی

جودو (پسران)                  (دو نفر شرکت کننده از دانشگاه گیلان)

نوید لطفی (مدال برنز)         مربی: نوروز قاسمی

سعید جایدری (مدال برنز)