بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشریه علمی پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در رتبه بندی وزارت علوم، حائز کسب رتبه برتر شد.

نشریه علمی پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در رتبه بندی وزارت علوم، حائز کسب رتبه برتر شد.


نشریه علمی پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در رتبه بندی وزارت علوم، حائز کسب رتبه برتر شد.

به نام خدا در ارزیابی های انجام گرفته در سال 1396 بر اساس شاخص های انتشار به موقع ، نمایه سازی در پایگاههای اطلاعات علمی، سایت و نرم افزار استاندارد و  تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم ، نشریه علمی پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورشی، از میان 13 نشریه علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم در دانشگاه گیلان و 28 نشریه علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی موفق به اخذ درجه برتر A با کسب 82 امتیاز شد. شایان ذکر است نشریات بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از شاخص های مذکور به ۴ سطح رتبه بندی شده اند. ۱- سطح یک یا A : نشریاتی که بیش از ۸۰ امتیاز کسب نموده اند. ۲- سطح دو یا B : نشریاتی که بین ۶۵ تا ۷۹ امتیاز کسب نموده اند. ۳- سطح سه یا C : نشریاتی که بین ۵۰ تا ۶۴ امتیاز کسب نموده اند. ۴- سطح چهار یا D : نشریاتی که کمتر از 50 امتیاز کسب نموده اند. مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی خاطر نشان کرد که نتیجه این ارزیابی و رتبه بندی ها برای اعطای امتیاز به مقالات اعضای هیأت علمی و دانشجویان، در کمیته های مربوطه مورد توجه قرار می گیرد. همچنین هر گونه حمایت مالی سالانه نشریات بر اساس نتایج این رتبه بندی صورت خواهد گرفت. همچنین نشریه مدیریت و توسعه ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان نیز با کسب 72 امتیاز از سطح C به سطح B ارتقاء پیدا کرد. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی