بستن
FA EN AR RU FR

نشریه مدیریت و توسعه ورزش منتشر شد

نشریه مدیریت و توسعه ورزش منتشر شد


نشریه مدیریت و توسعه ورزش منتشر شد

  شماره اول از  جلد اول پاییز و زمستان 91 و شماره اول از جلد دوم بهار و تابستان 92 دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش منتشر شد. این نشریه حاصل فعالیت پژوهشی گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان می باشد. اهداف نشریه: نشریه مدیریت و توسعه ورزش در راستای تحقق اهداف دانشگاه و ترویج علم در حوزه مدیریت ورزشی و علوم وابسته و مرتبط به آن در پی انتشار مقالات ارزنده و دستاوردهای علمی پژوهشی اساتید، دانشجویان و نخبگان ورزشی می باشد. مجموعه عناوین شماره اول از جلد اول

•ü            مبانی نظری و فلسفی آزمون فرضیة آماری به زبان ساده

دکتر علی‌محمّد امیرتاش........................................................................................................................................................................ 1

•ü            تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

دکتر اسفندیار خسروی‌زاده، دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر جهانگیر یدالهی، دکتر محمّد خبیری................................... 11

•ü            انتخاب بهترین مدل رتبه‌بندی کشورها در بازی‌های آسیایی بر اساس مدل‌های شبکة عصبی، درختی و الگوریتم k نزدیک‌ترین همسایه

دکتر شهرام شفیعی................................................................................................................................................................................. 27

•ü            بررسی آثار اقتصادی ورود تیم تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر فوتبال بر صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی

دکتر فریبا عسکریان، داوود صالح‌نیا.................................................................................................................................................... 41

•ü            ابعاد ‌و معیارهای انتخاب مربّیان ملی کشور

دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر ژاله معماری، دکتر محمّد اصغری جعفرآبادی........................................................................... 55

•ü            طرّاحی مدل انتخاب حمایت ورزشی در ایران

دکتر نوشین بنار، دکتر رحیم رمضانی‌نژاد، دکتر محمّد خبیری، دکتر اسماعیل ملک‌اخلاق، دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد   75

•ü            پیشبینی تمایل حضور مجدّد مشتریان ورزشی از طریق مؤلّفههای رضایت‌مندی

عبدالمجید دوراندیش، دکتر علیرضا الهی، دکتر حسین پورسلطانی زرندی........................................................................... 87

مجموعه عناوین شماره اول از جلد دوم

•ü            تحلیل وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشتة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران و تعیین جایگاه آنان بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACEM)

دکتر محمدرضا برومند، دکتر مهرعلی همتی‌نژاد، دکتر رحیم رمضانی‌نژاد، دکتر سیدمحمدحسین رضوی، دکتر اسماعیل ملک‌اخلاق 1

•ü            وضعیت پوشش خبری ورزش کشتی در مطبوعات ورزشی منتخب در سه ماهة منتهی به المپیک 2008 پکن

دکتر حمید قاسمی، دکتر مهدی کهندل، دکتر علی قره، عباس میرزامحمدی.................................................................... 21

•ü            تحليل و ارزيابی موانع پياده‌سازی بلیت‌فروشی اينترنتی در ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از فرايند تحليل سلسله‌مراتبی (AHP)

دکتر مهدی طالب‌پور، جواد خزائی‌پول، عبدالحمید شمسی، میثم روحانی........................................................................... 41

•ü            شناسایی زمینه‌های نوآوری در صنعت فوتبال (مطالعة موردی: حوزۀ داوری)

دکتر رضا محمدکاظمی، دکتر مهرزاد حمیدی، حیدر سلیمانی‌گتابی..................................................................................... 55

•ü            بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه‌ها مبتنی بر مدل سِروکوال (مطالعة موردی: دانشگاه گیلان)

دکتر محمدرحیم رمضانیان، رسول فرجی، فرهاد خوشنویس، کاظم دانش‌ثانی.................................................................. 65

•ü            عوامل بازدارنده و سوق‌دهندۀ گردشگری ورزشی

اکبر میرزایی‌کالار، سید مهدی مدنی، دکتر مهرعلی همتی‌نژاد، دکتر فرهاد رحمانی‌نیا.................................................... 85

•ü            اعتباریابی و رواسازی پرسشنامة نگرش نسبت به رايانه در دبیران تربیت‌بدنی

دکتر سردار محمدی، پیمان سلیمی، نسیم صالحی...................................................................................................................... 97

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اختصاصی مجله به آدرس  htpp://research.guilan.ac.ir/jsmd

نسبت به دریافت Pdf  مقالات منتشر شده و ارسال مقالات تخصصی خود اقدام نمایند.

 این مجله همچنین در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa  نمایه می گردد.