بستن
FA EN AR RU FR CHI

نوزدهمین همایش دانشجویی علوم ورزشی آذر98

نوزدهمین همایش دانشجویی علوم ورزشی آذر98


نوزدهمین همایش دانشجویی علوم ورزشی آذر98

 

نــ19ــوزدهُـمین

 همایش دانشـجویی علوم ورزشی

آذرماه  1398

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

 

برنامه های همایش:

 

ارائه مقالات علمی
کارگاه آموزشی
سخنرانی
نمایشگاه تازه های کتاب و

    نشریات علمی دانشکده

 

محورهای اصلی همایش

فیزیولوژی ورزشی
مدیریت ورزشی
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
 

به آثار برتر، لوح تقدیر و جوایز ارزنده اهـدا خواهد شد

آخرین فرصت ارسال مقالات :

25  آبان 98

اعلام نتایج داوری مقالات :

 10 آذر 98

 

جهت دریافت فرم، دستورالعمل ها و کسب اطلاعـات بیشتر به سایت دانشکده به آدرس https://fe.guilan.ac.ir

مراجعه نمایید.

مقــالات و مستنــدات خود را به آدرس ایمیــل

sportcon.guilan@gmail.com

 ارســـال نمایید.

آدرس کوتاه :