بستن
FA EN AR RU FR CHI

هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی های سال تحصیلی 93-92

هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی های سال تحصیلی 93-92


هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی های سال تحصیلی 93-92

هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی های سال تحصیلی 91-92 ساعت 30/11 روز دوشنبه 19/12/1392با حضور اساتید محترم و جمع کثیری از دانشجویان با عنوان: «کمردرد و روشهای آب درمانی» توسط آقای مرتضی اکبر، عضو محترم هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان برگزار گردید. در پایان جلسه نیز برنامه پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان در همایش از سخنران جلسه به انجام رسید که مورد عنایت و توجه انبوه کثیری از حاضران قرار گرفت بطوریکه طبق قرار قبلی جلسه تا 30/12 به پایان می رسید، تا ساعت 30/13به طول انجامید.