بستن
FA EN AR RU FR CHI

چاپ اول کتاب سیستم اطلاعات مدیریت در ورزش منتشر شد.

چاپ اول کتاب سیستم اطلاعات مدیریت در ورزش منتشر شد.


چاپ اول کتاب سیستم اطلاعات مدیریت در ورزش منتشر شد.

به نام خدا

چاپ اول کتاب سیستم اطلاعات مدیریت با رویکرد ورزشی تألیف دکتر مهرعلی همتی نژاد استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان و دکتر سجاد سلیمانی کشایه در ۳۹۳ صفحه از سوی انتشارات چتر دانش به چاپ رسیده است. کتاب سیستم اطلاعات مدیریت با اهداف آشنایی با مفاهیم اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری در سازمانها، بنیان های فنی نظام های اطلاعات رایانه و نرم افزار، مدیریت پایگاه داده، نظام های پشتیانی مدیریت، اینترنت و فعالیت اقتصادی الکترونیک، امنیت و کنترل نظام های اطلاعات مدیریت و آشنایی با دیدگاه های اخلاقی و اجتماعی در نظام های اطلاعات تدوین شده است. کتاب حاضر براساس سرفصل های دانشگاهی تنظیم شده است و منبع مناسبی برای تدریس این درس برای کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی و مدیریت ورزشی می باشد. کتاب مذکور در هشت فصل با عناوین: «داده، اطلاعات و دانش»، «اهمیت مدیران و سطوح مدیریت»، «انواع مدیران و سطوح مدیریت»، «مهارت های مدیریت: ارتباطات و تصمیم گیری»، «نگرش سیستمی به حل مسائل»، «انواع مسئله و تصمیم»، «نگرش سیستمی و تصمیم گیری» و ویژگی های و «قابلیت های DSS» در سال 1395 منتشر شده است. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی