بستن
FA EN AR RU FR CHI

چاپ چهارم کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش منتشر شد.

چاپ چهارم کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش منتشر شد.


چاپ چهارم کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش منتشر شد.

 

چاپ چهارم کتاب « نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش» توسط  دکتر مهرعلی همتی نژاد و دکتر رحیم رمضانی نژاد، اعضاء محترم هیات علمی  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان و همکاران  در 302 صفحه از سوی انتشارات شمال پایدار به بازار ارائه شد.

این كتاب كه با هدف ارتقای سطح اطلاعات مدیران و منابع انسانی رویدادهای ورزشی در زمینه‌ی كسب مهارت در برنامه‌ریزی، سازمان دهی، و هدایت رویدادهای ورزشی تدوین شده این مباحث را دربر می‌گیرد: برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی مسابقات و رویدادهای ورزشی، نقش نیروهای داوطلب دربرگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی، بازیابی مسابقات و رویدادهای ورزشی، شیوه‌های اطلاع‌رسانی و انعكاس اخبار در این زمینه، شیوه‌ی مدیریت و سرپرستی كاروان‌های ورزشی، مقررات و سیاست‌ها و جشن‌ها و مراسم مسابقات و رویدادهای ورزشی، و آشنایی با جداول مسابقات ورزشی نظیر جدول یك حذفی، جدول دو حذفی، و جدول جام جهانی."

کتاب مذکور مشتمل بر 3 بخش و 11 فصل با عناوین: «آشنایی با اندازه گیری در فیزیولوژی ورزشی»، «مفاهیم و کلیات نظارت و ارزیابی»، «اصول ارزیابی بر برنامه و تسهیلات»، «نظارت بر برنامه ریزی فنی»، «نظارت بر برنامه ریزی تدارکات و پشتیبانی» و ... می باشد.