بستن
FA EN AR RU FR CHI

چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی های 6 ماهه دوم سال 90

چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی های 6 ماهه دوم سال 90


چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی های 6 ماهه دوم سال 90

   

چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی های 6 ماهه دوم سال 90 دردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ساعت 8-10 صبح روز سه شنبه 8/9/90 با عنوان «مکمل های تغذیه ای برای ورزشکاران» توسط جناب آقای «دکتر محسن مداح»  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور ریاست دانشکده، معاونان و اساتید محترم و جمع کثیری از دانشجویان برگزار گردید.

در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار گردید که انبوه سوالات مطرح شده از سوی حضار محترم نشان از بالندگی و زنده بوده جریان دانش و آگاهی است. به نحوی که براساس قرارقبلی جلسه می بایست ساعت 9 صبح به پایان می رسید، تا ساعت 10 صبح به طول انجامید.